123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 08.08.12

Dziś mamy w programie dwa punkty: rano zwiedzimy miasto i fort. O szesnastej pojedziemy wielbłądami na pustynię. Planowanego wcześniej noclegu na pustyni nie będzie, wrócimy po zachodzie słońca. Z powodu braku deszczu, obozy na pustyni są zamknięte. Szkoda.

Safari dzień dwudziesty drugi - Jaisalmer dzień drugi

Około dziesiątej przekraczamy mury fortu:

 

Fort w Jeisalmer. Indie.

W przeciwieństwie do innych fortów – tu, aby wejść, nie musimy kupować biletów. Życie wewnątrz fortu koncentruje się na handlu. Godzinami spacerujemy wąskimi uliczkami. Czasem zatrzymujemy się, by się potargować i może coś kupić:

 

 

Jaiselmer. Indie.

W porze obiadowej lądujemy w restauracji gdzieś na dachu, skąd robię panoramę leżącego u stóp fortu miasta:

Widok z fortu na Jaisalmer. Indie.

X

Widok z fortu na Jaisalmer. Indie.

O 16.30 zbieramy się w busie i ruszamy na pustynię. Jedziemy dość długo (Singh mówi, że 40 km). Za oknami krajobraz jak na zdjęciach niżej:

 

 

W drodze na pustynię. Okolice Jaisalmer. Indie.

W końcu jesteśmy na miejscu. Czeka tu już na nas nasza karawana:

 

„Nasze” wielbłądy. Pustynia Thar. Indie.

Przesiadamy się na wielbłądy i w drogę :-). Ujechaliśmy kilka kilometrów – jest super. Zacząłem robić porządne zdjęcia – wydmy, wielbłądy na wydmach, wiecie o co chodzi:

 

Pustynia Thar. Indie.

Tak miało być aż do zachodu. Tymczasem zerwała się burza. Początek był nawet ciekawy. Nad wydmami tumany kurzu, lekki deszczyk przyjemnie nas chłodził. Ale po kilku minutach już nie było tak fajnie :-(. Na szczęście byłem zabezpieczony. Aparat poszedł w pokrowiec, na twarz chusta, na głowie czapka. Wielbłąd przyspieszył. Szanse na nieporuszone zdjęcie zerowe. Dojechaliśmy do wiaty zmoczeni. Tam przeczekaliśmy burzę, no i powstał dylemat. Kontynuujemy, czy wracamy (przypomnę, że w założeniu był zachód słońca). Ekipa wymiękła :-). Wróciliśmy.

Zamówiłem na jutro rano jeepa. Jadę z Ewą, Martyną i Piotrem (na razie nie ma więcej chętnych) na wschód słońca nad wydmami. Mam nadzieją, że tym razem się uda.

Komentarze: pokaż komentarze (5)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games