123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 06.08.12

Około dziewiątej trzydzieści jesteśmy po śniadaniu. Ponieważ wczoraj było zbyt ciemno na porządne zdjęcia we wnętrzu hotelu, w którym mieszkamy – robię teraz parę zdjęć na naszej klatce schodowej. Wg przewodnika – hotel (o nazwie Yogi's guest house) jest pięćsetletnią hawelą. Wewnątrz budynku jest kwadratowa „studnia”. Na każdym piętrze – od wewnętrznej strony „studni” jest galeryjka, z której są wejścia do pokojów. Całość jest intensywnie niebieska i przyozdobiona mnóstwem drobiazgów:

Klatka schodowa w Yogi's guest house. Jodhpur. Indie.

X

Klatka schodowa w Yogi's guest house. Jodhpur. Indie.

Po wyjściu z hotelu sfotografowałem jeszcze front budynku:

 

Yogi's guest house. Jodhpur. Indie.

po czym wyruszyliśmy zwiedzać miasto.

Safari dzień dwudziesty - Jodhpur

Jodhpur (wym. Dźodhpur) – miasto położone na wysokości 230 metrów nad poziomem morza na skraju pustyni Thar, założone przez Rao Jodha w roku 1459. Mieszka tu ponad milion osób.

Rzut oka na miasto z pewnej wysokości wyjaśnia też inną nazwę tego miejsca, tj. Blue City:

 

Blue City (Jodhpur). Indie.

Najsłynniejszym zabytkiem miasta jest fort Mehrangarh (co znaczy „słoneczny fort”). To jeden z największych fortów w Indiach. Rao Jodha rozpoczął budowę fortu w 1459, ale główne zabudowania pochodzą z wieku XVII. Fort wybudowano na wzniesieniu (około 122 metry) nad poziomem miasta. Wysokość ścian fortu sięga 36 metrów, a ich grubość – 21 metrów. Z naszego hotelu widać fort doskonale, ale te 122 różnicy poziomów musimy pokonać, co nie jest takie proste :-). Pogoda jest dla nas bezlitosna. Jest koło dziesiątej, a z nieba leje się żar. Mamy świadomość tego, co będzie w południe, dlatego postanawiamy po wdrapaniu się na wzgórze od razu obejść i obfotografować fort dookoła (oczywiście nie cały – tego nie dałoby się chyba zrobić), a w porze największego upału wejść do środka i tam szukać schronienia przed żarem. Tak też zrobiliśmy:

X


Mehrangarh Fort. Jodhpur. Indie.

X

Mehrangarh Fort. Jodhpur. Indie.

Parę minut po jedenastej jedną z siedmiu bram wchodzimy do wnętrza fortu:

 
Mehrangarh Fort. Jodhpur. Indie.

Po chwili jesteśmy na jednym z dziedzińców:

 

Mehrangarh Fort. Jodhpur. Indie.

Po prawej stronie widać podcienie. Tam zalegamy :-) i jest to na kilka godzin nasza baza wypadowa. Co jakiś czas któreś z nas bierze aparat i wypuszcza się „w teren” sprawdzić, czy już można normalnie funkcjonować. W czasie jednego z takich wypadów dotarłem na najwyższą kondygnację fortu. Stamtąd widać kawał świata:

Widok na Jodhpur z fortu Mehrangarh. Indie.

X

Widok na Jodhpur z fortu Mehrangarh. Indie.

A w drodze powrotnej udaje mi się przez niewielkie okienko sfotografować jedno z wnętrz:

 

W forcie Mehrangarh. Jodhpur. Indie.

Wczesnym popołudniem – inną bramą – opuszczamy fort:

 

Mehrangarh Fort. Jodhpur. Indie.

Kiedy byliśmy już w hotelu spadł deszcz. Dachy okolicznych budynków zaludniły się :-). My też wyszliśmy na balkon zaczerpnąć świeżego, wilgotnego powierza. Wieczór spędzamy na dachu naszego hotelu. Spotkaliśmy tu rodaków i z przyjemnością porozmawialiśmy o naszych i ich przygodach i planach na przyszłość.

Komentarze: pokaż komentarze (3)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games