123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Ruszamy do Indii!

Już pisząc tytuł tej strony pojawia się wątpliwość dotycząca nazwy kraju, do którego jedziemy. Wyraz „Indie”, to liczba mnoga od wyrazu „India”. Czemu tak? Przecież nie mówimy „Anglie”, tylko „Anglia”, a to jest dokładnie ten sam sposób odmiany. „Byłem w Anglii” - przez analogię powinniśmy powiedzieć „Byłem w Indii”. Mówiąc „byłem w Indiach” sugerujemy, że byliśmy w kilku państwach :-). Poradnia językowa tak tłumaczy tę wątpliwość.

A co na to podróżnicy? W oficjalnych przewodnikach – raczej występują „Indie”, ale w tych traperskich – raczej „India”: 1, 2. Bez względu jednak na nazwę – jedno jest pewne – wraz z towarzyszami podróży przejadę ponad 3 tys. kilometrów w poszukiwaniu przygody i dobrych zdjęć.

W tym roku ekipa jest 12-osobowa, a wielu z uczestników tej wyprawy było ze mną w Kenii (Ewa, Martyna, Piotr, Jacek, Michał, Marek).

 

Ewa w Kenii w 2011 roku.

 

Jacek w Kenii w 2011 roku.

Nasza przygoda zaczyna się w niedzielę 15.07.2012 roku. Wieczorem wynajętym busem ruszamy na warszawskie lotnisko. 16 lipca o godz. 9.35 startujemy do Kijowa, skąd o 17.15 lecimy do Delhi. Tam powinniśmy wylądować o godz. 2.20 w nocy.

Ramowy plan wyprawy wygląda następująco:

1. 16.07.12 – przelot do Delhi.
2. 17.07.12 – dzień organizacyjny w Delhi.
3. 18.07.12 – po śniadaniu wyruszamy do parku im. Jima Corbetta. Po południu zwiedzanie parku. Nocleg w parku.
4. 19.07.12 – rano wejście do parku, potem przejazd do Farrukhabad.
5. 20.07.12 – koło południa wyjazd do Kanpur.
6. 21.07.12 – zwiedzanie miasta.
7. 

22.07.12 – przejazd do Khajuraho.

8. 23.07.12 – po południu przejazd do Orchha.
9. 24.07.12 – całodniowe zwiedzanie miasta.
10. 25.07.12 – przejazd do Gwalior.
11. 26.07.12 – po południu przejazd do Agry.
12. 27.07.12 – całodniowe zwiedzanie miasta.
13. 28.07.12 – przejazd do Bharatpur.
14. 

29.07.12 – pobyt w Keoladeo National Park.

15. 30.07.12 – przejazd do Jaipur.
16. 31.07.12 – całodniowe zwiedzanie miasta, przejażdżka na słoniach.
17. 01.08.12 – przejazd do Pushkar.
18. 02.08.12 – całodniowe zwiedzanie miasta.
19. 03.08.12 – przejazd do Udaipur.
20. 04.08.12 – całodniowe zwiedzanie miasta.
21. 

05.08.12 – przejazd do Jodhpur.

22. 06.08.12 – całodniowe zwiedzanie miasta.
23. 07.08.12 – przejazd do Jaisalmer.
24. 08.08.12 – safari na wielbłądach, potem zwiedzanie miasta.
25. 09.08.12 – przejazd do Bikaner.
26. 10.08.12 – całodniowe zwiedzanie miasta.
27. 11.08.12 – przejazd do Mandawy.
28. 

12.08.12 – całodniowe zwiedzanie miasta.

29. 13.08.12 – powrót do Delhi.
30. 14.08.12 – całodniowe zwiedzanie miasta.
31. 15.08.12 – całodniowe zwiedzanie miasta.
32. 16.08.12 – godz. 2.00 – przejazd z hotelu na lotnisko. Wylot o 5.35.

Tu jest mapka podróży: http://g.co/maps/tre3b

Wzorem lat ubiegłych, dziennik podróży prowadził będę ja, czyli Stefan Nawrocki:

 

To ja podczas filmowania młodego lwa w Masai Mara w 2011 roku.

 

A tu właśnie skończyłem pogoń za żyrafą w buszu :-).

Nie wiem jak będzie w tym roku z Internetem. Nie wiem, czy da się relacjonować podróż na bieżąco, ale mam wielką nadzieję, że dzięki tej wyprawie nasz Internetowy Bank Fotografii wzbogaci się o wiele nowych interesujących zdjęć i filmów, a my wrócimy cali, zdrowi z głowami pełnymi wrażeń, czego wszystkim uczestnikom i sobie z całego serca życzę.


Stefan Nawrocki
Komentarze: pokaż komentarze (5)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W